EAB Group Oyj: Korjaus 31.3.2021 ja 27.4.2021 julkaistuihin tiedotteisiin omien osakkeiden luovutuksesta

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 27.4.2021 klo 16.00

EAB Group Oyj: Korjaus 31.3.2021 ja 27.4.2021 julkaistuihin tiedotteisiin omien osakkeiden luovutuksesta

Yhtiö korjaa aikaisemmissa tiedotteissa virheellisesti ilmoitettujen hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärää seuraavasti:

EAB Group Oyj tiedotti 31.3.2021 luovuttaneensa 31.3.2021 yhteensä 1 753 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhtiön entiselle avainhenkilölle. Luovutuksen jälkeen EAB Group Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden oikea lukumäärä oli 41 783.

EAB Group Oyj tiedotti 27.4.2021 luovuttaneensa 26.4.2021 yhteensä 1 289 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhtiön nykyiselle avainhenkilölle. Luovutettujen omien osakkeiden oikea lukumäärä on 3 890 osaketta. Luovutuksen jälkeen EAB Group Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden oikea lukumäärä on 37 893 osaketta.

Luovutukset liittyvät lykättyjen muuttuvien palkkioiden maksamiseen ja ovat yhtiön palkitsemisjärjestelmän mukaisia.

Yhtiön toimialaa koskeva sääntely edellyttää, että siltä osin kuin palkitsemisjärjestelmä saattaa johtaa yli 50 000 euron muuttuvan palkkion maksamiseen kalenterivuoden aikana niin kutsuttujen riskinottajien osalta, on vähintään 40 % määritellystä muuttuvasta palkkiosta lykättävä maksettavaksi tasaerin palkkionmääräytymisvuotta seuraavien 3–5 vuoden kuluessa. Kulloinkin maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet voidaan maksaa rahana. Muuna kuin rahana maksettava erä on suoritettava EAB Group Oyj:n osakkeina.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Roman Cherkasov, talousjohtaja
+358 40 847 5959
roman.cherkasov@eabgroup.fi

Pia Hidén, laki-, compliance- ja riskienhallintajohtaja
+358 50 501 1176
pia.hiden@eabgroup.fi

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 88 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi