Heliospectra AB sponsrar MJBizDailys Cannabis Symposium i Köpenhamn, Danmark 

GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 16 april 2019 -

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, sponsrar och ställer ut på MJBizDailys Cannabis Symposium i Köpenhamn, Danmark, måndagen den 6e maj.

MJBizDaily skaparna av USAs äldsta och största cannabismässa Marijuana Business Conference & Expo (MJBizCon) i Las Vegas, håller för första gången ett cannabissymposium i Europa. Eventet kommer att äga rum måndagen den 6 maj på Scandic Copenhagen Hotel i Köpenhamn, Danmark.

Arrangemanget samlar ledare från näringslivet, forskningsorganisationer och lagstiftande organ från Europas medicinska cannabis- och hampamarknad för en intensiv endagskonferens med föreläsningar inom det senaste när det kommer till teknik och forskning samt cannabis effekt på den globala marknaden.

­- Hittills har mer än 500 miljoner euro investerats i den europeiska cannabisindustrin och Europa håller på att utvecklas till en av världens största cannabismarknader med en total befolkning dubbelt så stor som USA och Kanada tillsammans. Samtidigt sätter den europeiska marknaden för medicinsk cannabis en hög standard på produktionen med certifieringar och krav på standardisering, säkerhet och kvalitet, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra AB.

­­- Som ett svenskt företag har Heliospectras kärna alltid varit att leverera en komplett lösning för att producera plantor av högsta kvalitet. Detta genom att erbjuda en kombination av specialdesignade LED-spektrum för cannabis med vårt helioCORE-kontrollsystem för att möjliggöra för odlare att standardisera produktionsresultat och erbjuda patienter samma höga kvalitet på produkterna skörd efter skörd. Under MJBizDailys Cannabis Symposium i Köpenhamn kommer vi att visa upp hur vi hjälper våra europeiska odlare att nå sina kvalitetsmål och en optimerade produktion, fortsätter han.

Heliospectras säljteam och cannabispecialist Ryan Wankel kommer att vara närvarande vid konferensen för att diskutera cannabisspecifika belysningsstrategier med demonstrationer av företagets ELIXIA- och SIERA LED-produktserie samt helioCORE™ -kontrollsystem.

Heliospectra's ELIXIA skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runt om i världen. Den helt justerbara LED-belysningen är kompatibel med Heliospectras helioCORE ljusstyrsystem. helioCORE erbjuder avancerade kontroller, flexibla ljusintensiteter och skräddarsydda belysningsplaner för inomhusmiljöer med realtidsövervakning över växtcykeln. Den integrerade lösningen förbättrar plantornas kvalitet och accelererar skörden och produktionscyklerna samtidigt som det ger en konsekvent och standardiserad avkastning. 

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16:e april 2019 kl.14.30 CET. wkr0006.pdf