Greenbelt Microgreens väljer Heliospectras LED-belysningslösningar

Kanadas största producent av microgreens blomstrar på hållbara, resurseffektiva teknologier och kontinuerligt hög avkastning.

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en ny order från Greenbelt Microgreens. Greenbelt Microgreens är Kanadas största producent av microgreens med växthus i Ontario och British Columbia. De kommer att installera Heliospectras fullt kontrollerbara LX50-serie med målet att nå kontinuerligt hög avkastning och överlägsen kvalitet året runt. Ordern värderas till ca 1 000 000kr ($ 151 254 CA). 

Greenbelt Microgreens är en ansedd odlare av certifierade ekologiska microgreens, microgreen sallat och kruksallat. De erhöll nyligen Greenhouse Grower Magazines prestigefulla ”2017 Excellence in Innovation” och “2017 Operations of the Year Award”. Produkterna odlas i jord och de använder endast helt naturliga, hållbara metoder för att säkerställa överlägsna näringsvärden och smakprofiler.

Under vintersäsongen är kompletterande belysning och effektiv användning av resurser kritiskt för odlare som Greenbelt Microgreens och deras förmåga att möta konsumenternas efterfrågan på färska lokalt odlade produkter året runt.

– Våra höga kvalitets- och avkastningskrav i kombination med en mycket kort växtcykel för microgreens, kräver en jämn ljusfördelning och intensitet 365 dagar om året. Heliospectras avancerade, men enkla att använda, kontrollsystem och teamets kompetens inom växtbiologi ger oss möjligheter att ytterligare förbättra grödans kvalitet och prestanda, förklarar Ian Adamson, VD och grundare av Greenbelt Microgreens.

Heliospectras LX50-serie är en industriell högspänningslampa utvecklad tillsammans med ledande växthusodlare i Nordamerika och Europa. Den kombinerar ett kontrollerbart högkvalitativt ljusspektrum med skräddarsydd optik för en jämn och intensiv spridning av ljuset över plantorna. Greenbelt Microgreens kommer att implementera den nya LED-belysningen i kombination med Heliospectras nya kontrollsystemet CORTEX, samt tekniska och finansiella tjänster.

– Möjligheten att kontrollera ljuset är en väsentlig del av våra belysningslösningar. Ledande livsmedelsproducenter som Greenbelt Microgreens vänder sig till Heliospectra på jakt efter en robust men flexibel produkt, som gör det möjligt för våra kunder att automatisera och ta kontroll över produktionen. Att kunna få fram förutsägbara skörderesultat med kontinuerligt hög kvalitet är avgörande för deras förmåga att konkurrera och växa på marknaden, säger Ali Ahmadian, VD, Heliospectra.

Leverans kommer att äga rum och synas i räkenskaperna under fjärde kvartalet.

Greenbelt Microgreens kontaktuppgifter:

Michael Curry Vice VD, Greenbelt Microgreens
Tel: +1 416 710 7547
Direkt Kontakt: michael@greenbeltmicrogreens.ca 

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344, ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och kontrollerad odling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se och Midroc www.midroc.se. För mer information besök www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6:e november 2017 kl.14.20 CET.wkr0006.pdf