Företaget Fleurish Farms gör framsteg inom energieffektiv cannabisodling med lösning som integrerar solljusfångande utrustning med Heliospectra teknik

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, visades upp nyligen på cannabis forumet New West Summit i San Francisco i samband med ett nytt innovativt odlingssystem som presenterades av företaget Fleurish Farms. Dr. Jonathan Cachat, VD för Fleurish Farms, introducerade Dynamic Supplemental Sunlight SunGrown Indoor™, en odlingsteknik som kombinerar utrustning för att fånga solljus tillsammans med Heliospectra LED odlingslampor. 

Fleurish Farms DSS SunGrown Indoor system ger cannabisodlare möjlighet att odla inomhus till en avsevärd mycket lägre kostnad och koldioxidutsläpp samtidigt som man uppnår hög skörd nivå med konsekvent kemisk sammansättning i grödan. Systemet innefattar rör som fångar solljuset med anpassade optik som maximerar det tillgängliga solljuset för att efterlikna förhållandet i ett växthus. Heliospectras mjukvarustyrda LED armaturer dynamiskt ökar de varierande solljus nivåerna för att uppnå optimala ljusförhållanden varje dag på året. Genom att eliminera det ljusspillet som är typiskt för inomhus användning av konventionell högtrycksnatrium (HPS) lampor, förbättrar Fleurish Farms systemet odlares vinstmarginaler från sin första elräkning.

- Fleurish Farms och DSS SunGrown systemet möjliggör odling som är både miljömässigt och ekonomiskt sunt, säger Dr Jonathan Cachat, VD och koncernchef för Fleurish Farms. Vi valde Heliospectra lampor för våra system eftersom de är intelligenta, nätverksanslutna LED lampor. Möjligheten att stegvis öka eller minska det totala ljusflödet som svar på varierande yttre solljus nivåer, samtidigt som man erhåller en noggrann kontroll över specifika ljusspektrum, gjorde Heliospectra lampor till ett enkelt val. Vi har möjlighet att dra nytta av dessa energieffektiva lampor med överlägsen ljuskvalitet för att driva eller rikta växternas prestanda och optimera tillväxten, samtidigt som man förlitar sig på det naturliga solljuset för att stödja fotosyntestakten.

Efter att ha utfört noggrann forskning om hur man mest effektivt tillämpar solljus i inomhusodlingar, samt hur man kan öka detta ljus på det mest effektiva sätt som möjligt, meddelade Fleurish Farms att DSS SunGrown Indoor system finns nu tillgängliga för kommersiell försäljning. Cannabisodlare som använder systemet kan förvänta sig en minskning med 80 procent i elanvändningen samt förbättrad effektivitet i vattenförbrukningen och skördens kvalitet jämfört med inomhusodlingar som är beroende av konventionell teknik.

- Eftersom temperatur- och relativa fuktighetsnivåer är avgörande för inomhusodling, uppfyller endast Heliospectras teknik Fleurish Farms kontroll- och effektivitetskrav för en justerbar LED lampa som är utformad för cannabisodling i en kontrollerad inomhusmiljö, säger Christopher Steele, COO för Heliospectra. Vi är glada att Heliospectra är en nyckelkomponent i Fleurish Farms innovativa odlingssystem, som höjer ribban för högpresterande, högeffektiv odlingsteknik.

Heliospectra utsågs nyligen till branschledande inom belysningsteknik vid den andra årliga Cannabist Awards i Las Vegas, Nevada.

Mer information om Heliospectra: 

Göteborg 2016-12-21

För mer information kontakta:
Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB, +46 (0)708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com
G&W är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se

www.heliospectra.com

Detta pressmeddelande innehåller information som Heliospectra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:a December 2016 kl. 14:00 CET.

Om Heliospectra AB 
Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 21 miljoner dollar i eget kapital genom åren och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.