Heliospectra finalist i LEDs Magazines 2017 Sapphire Award

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, är stolta att meddela att företaget har valts ut som en finalist i den tredje upplagan av Sapphire Awards i kategorin ”Horticulture Lighting”.

Heliospectras LX60 LED-lampa var en av mer än 100 nomineringar som utvärderades av LEDs Magazine och en panel av ledande aktörer inom branschen. Vinnarna för var och en av de 17 kategorierna kommer att tillkännages under The LED Show i Anaheim, Kalifornien onsdagen den 1a mars.

"Heliospectra kombinerar toppmodern ljusteknik med expertis inom växtforskning för att skapa datadrivna ljuslösningar i realtid", säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra. "LX60-serien i kombination med Heliospectras ljusstrategier möjliggör för kommersiella odlare att nå genomgående hög avkastning och hög kvalitet året runt."

Heliospectras kunder använder hela ljusspektrumet för att förbättra befintliga odlingsmetoder och accelerera växtcykler för ett stort antal växter och grönsaker. Genom att öka antalet skördecykler som uppnås varje år minskar tiden det tar för produkten att nå marknaden, vilket ökar intäkterna och hjälper till att upprätthålla företagets lönsamhet.

Heliospectras egenutvecklade, högkvalitativa optik och överlägsna teknik ger odlarna möjligheten att reglera intensiteten och våglängdernas sammansättning, vilket skapar ett spektrum specifikt framtaget för att matcha de olika stadierna av plantans liv.

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, CEO of Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 |

Ali.Ahmadian@heliospectra.com

G&W Fondkommission är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se
www.heliospectra.com

Mer information om Heliospectra:

Läs mer på www.heliospectra.com/blog

Följ @Heliospectra på Twitter

Gilla Heliospectra på www.facebook.com/heliospectra


Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27:e februari 2017 kl.14.00 CET.wkr0006.pdf