Heliospectra AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning gällande räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är bifogad i detta pressmeddelande och finns också tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida, https://www.heliospectra.com/sv/investerarrelationer/rapporter-filer/

Året i korthet
2019 präglades av beslutet att förnya produktportföljen med utvecklingen av MITRA som togs under 2018. Det beslutet innebar en risk att försäljningen skulle påverkas, vilket också blev fallet då omsättningen minskade med 43 procent under året. Marknadens mottagande av MITRA har dock blivit positivt och vi lämnar 2019 med fyllda orderböcker och positivt momentum i verksamheten.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som har högt näringsmässigt värde, önskat utseende, en standardiserad medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  wkr0006.pdf