EAB Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta muuttaa hallitusta koskevia päätösehdotuksiaan

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 18.9.2020 klo 14.30

EAB Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta muuttaa hallitusta koskevia päätösehdotuksiaan

EAB Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt muuttaa yhtiökokouskutsussa 28.8.2020 julkaistuja päätösehdotuksiaan koskien hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen jäsenten valintaa.  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan aikeisemmin ehdotetun seitsemän (7) jäsenen sijaan kahdeksan (8) jäsentä. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Helge Arnesenin lisäksi Julianna Borsos. Julianna Borsos on riippumaton yhtiöistä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetut päätösehdotukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Julianna Borsoksen esittely on nähtävissä yhtiön internetsivulla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@miltton.com

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 86 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fiMuutos nimitystoimikunnan päätösehdotukseen 2020.pdf