John Innes Centre utökar sin växtforskning med Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar

Ledande brittiskt forskningsinstitut standardiserar med Heliospectras LX60-serie

(GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, Californien, den 31 juli 2017 –Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från John Innes Centre i Norwich, Storbritannien. Ordern från John Innes Centre, ett oberoende internationellt forskningscenter inom växtvetenskap, forskning, genetik och mikrobiologi, värderas till 92 248 £ (1 048 273 SEK).

”Heliospectras samarbete med ett av Europas ledande forskningsinstitut ger våra expertteam med växtforskare möjligheter att vidareutveckla kommersiella växthusapplikationer", säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra. ”Den innovativa användningen av LED-teknik optimerar växtskydd, näringsprofiler och grödans kvalitet. Forskningsresultaten och kunskapsutbytet bidrar till en hållbar framtid för samhällen över hela världen.” 

John Innes Centres order på Heliospectras lampor i LX60-serien medför en flexibel helhetslösning med justerbara intelligenta LED-spektrumlampor som integrerar med företagets nyligen introducerade CORTEX kontrollsystem för förbättring av processer, forskningskvalitet och produktionsavkastning för forskare och odlare.

Mer information om Heliospectra:

      Läs mer på www.heliospectra.com/blog

      Följ @Heliospectra på Twitter

      Gilla Heliospectra på Facebook facebook.com/heliospectra

Kontakter med investerare:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 |

Ali.Ahmadian@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, Swedish Industrial Fund och Midroc New Technology. För mer information, se https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi påtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 juli 2017 kl. 16.00 CEST.wkr0006.pdf