Davis Electric levererar Heliospectras ELIXIA LED-belysningslösning och kontrollsystem helioCORE™ till universitet i USA för forskning i växthus.

(Göteborg, Sverige, 17 DECEMBER, 2019) – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH GROWTH MARKET: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager att företaget har fått en ny order från Davis Electric I Urbana, Illinois, USA. Systemleverantören Davis Electric kommer att installera den spektrum-kontrollerbara belysningslösningen ELIXIA och kontrollsystemet helioCORE till en ny forskningsfacilitet på ett universitet i USA. Ordervärdet uppgår till 3 miljoner SEK (USD$ 315,000).  

Davis Electric ansvarar för designen, konstruktionen och installationstjänsterna för det toppmoderna växthuset som kommer att stå färdigt under 2020. Faciliteten kommer att stödja det jordbrukstekniska samhället och de akademiska forskningsteamen inom växtfenotyper och utvecklingen av nya applikationer för majs och kommersiella matgrödor.  

Helispectras ELIXA belysningslösning skapar tydliga fördelar genom att förbättra kvaliteten på plantorna inom ett flertal olika odlingsmiljöer. Den fullt justerbara LED-lösningen integreras med kontrollsystemet helioCORE.  DLI-funktionen ((Daily Light Integral) i helioCORE möjliggör för odlare att koppla ihop belysningen med sensorer som skapar dynamisk ljusrespons i realtid för att komplettera dagsljuset i ett växthus.  

Ordern kommer att levereras i Q1, 2020.   

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

 

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 december 2019 kl.11.00 CET. wkr0006.pdf