Heliospectra AB utser Magnus Svensson till ny CFO

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 4 april 2018 -

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, är glada att tillkännage utnämningen av Magnus Svensson som ny Chief Financial Officer (CFO) med start den 2a maj 2018.

Svensson för med sig er än 16 års erfarenhet inom finans och redovisning till Heliospectra. Han kommer närmast från en befattning som Finance Manager hos Car-O-Liner Group AB och har haft ledande befattningar hos företag som Lindex AB och Ernst & Young AB. Han har en civilekonomexamen i företagsekonomi från Göteborgs universitet med fokus mot redovisning och finans.

– Heliospectra är en marknadsledare inom belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer och har uppnått imponerande milstolpar under det senaste året, både när det gäller produktutveckling och finansiell tillväxt. Jag är ser fram emot att ansluta mig till Heliospectras mångsidiga och innovativa team och tillsammans med dem jobba för att nå våra framtida affärsmål, säger Magnus Svensson.

I sin nya roll som CFO kommer Svensson att ansluta sig till Heliospectras ledningsgrupp. Där kommer han att jobba för att främja införandet av resultatdriven LED-belysning i växthus och kontrollerade odlingsmiljöer världen över. Hans uppgifter innefattar bland annat att ytterligare strukturera Heliospectras finansiella tjänster och hjälpa Heliospectras kunder globalt att säkra finansiering för Heliospectras belysningslösningar.

– Vi är glada att välkomna Magnus till Heliospectras team. Allteftersom vårt företag fortsätter att skapa värde för våra kunder och vi utökar vår produktportfölj står vi redo för de spännande möjligheterna som kommer framöver, säger Ali Ahmadian VD Heliospectra. Magnus för med sig finansiell kunskap och starkt ledarskap och han har sedan tidigare erfarenhet av att hjälpa kunder lösa komplicerade problem för att därigenom förbättra finansiella resultat. Detta gör honom givetvis till ett värdefullt tillskott till vår ledningsgrupp och ökar vår konkurrenskraft på marknaden. 

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4e april 2018 kl. 13.10 CEST.wkr0006.pdf