Heliospectras nya kontrollsystem byter namn till HelioCORE

Konsekvent högkvalitativ produktion året runt med HelioCORE kontrollsystem för belysning och integrerade intelligenta LED-belysningslösningar

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent LED-belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, byter namn på deras nyligen tillkännagivna kontrollsystem CORTEX till HelioCORE™, gällande från den 16 november 2017. Det nya kontrollsystemet för belysning introducerades i juli i år och kommer att vara tillgängligt för kommersiell försäljning under första kvartalet 2018.

Behovet av kontroll har ökat inom odlingsindustrin och odlare fortsätter att automatisera miljön i växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. HelioCORE kombinerar Heliospectra's intelligenta LED-belysningslösningar – LX60-serien och LX50-serien – med sensorer och schemaläggning för dynamiska belysningsjusteringar i realtid. Odlare tillåts optimera verksamheten och på ett enkelt sätt övervaka och styra lampor och notifikationer genom mobiltelefonen, surfplattan eller datorn.

– Odlare kräver en pålitlig och beprövad lösning som direkt påverkar företagets resultat, samtidigt som den underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet, sade Ali Ahmadian, VD Heliospectra. HelioCORE ger företag ett oöverträffat kontrollsystem när det gäller att kontrollera skörden och produktionscyklerna med dynamiska, omedelbara belysningsjusteringar. Samtidigt som det ger en kostnadseffektiv användning av resurser.

HelioCORE är planerat att släppas första kvartalet 2018. Kontrollsystemet kommer då att erbjuda tre initiala kontrollmoduler:

DLI Controller: Sensorer tillåter växthusodlare att automatisera kompletterande belysning i växthus för att nå Daily Light Integral (DLI)-mål och på så sätt optimera plantornas tillväxt. Vidare kan odlare prioritera lampornas användning till tidpunkter då energikostnaderna är som lägst för minskade produktionskostnader.

On Target: Ger inomhusodlare möjlighet att styra konstanta Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD)-nivåer för att maximera fotosyntesen och optimera ljusintensiteten baserat på planta. Integration med sensorer ger växthusodlare möjlighet till dynamiska förändringar och automatisering baserat på förändringar i väder, årstid och andra naturliga ljusförhållanden.

Schedule: Automatisering och schemaläggning ger odlare möjlighet att förlänga fotoperioden eller inducera blomning för att påskynda skörd och förkorta produktionscykler. Odlare kan bygga ett robust bibliotek av belysningsstrategier och behandlingar för specifika grödor eller tillväxtstadie, både i kompletterande belysningsmiljöer eller i miljöer där lampan verkar som enskild ljuskälla, så som vid inomhusodling. 

För mer information om HelioCORE besök vår hemsida http://info.heliospectra.com/heliocore

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344, ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.



wkr0006.pdf