Main shareholder announces change in ownership but remains as active principal owner

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Scandinavian Enviro Systems’ (publ) (Enviro) main shareholder Pegroco Invest AB has reduced its ownership in Enviro from 25,4 percent to 19,4 percent due to strategic reasons. Press release from Pegroco in Swedish is attached below.

The Pegroco Press Release:
”Pegroco garanterar lån för Scandinavian Enviro Systems och anpassar i linje med strategin sitt ägande i bolaget

Pegroco Invest AB har gått in som garant för huvuddelen av den bryggfinansiering som intressebolaget Scandinavian Enviro Systems nyligen säkrade. Samtidigt har Pegroco sålt sju miljoner aktier i bolaget och minskat sitt ägande till 19,4 procent i linje med Pegrocos strategi.

Scandinavian Enviro Systems AB säkrade i slutet av november sina finansieringsbehov för kommande kvartal genom en kombination av direkt finansiering och borgensåtagande från bolagets styrelse och ett antal aktieägare. Pegroco var en av de aktieägare som ställde upp som garant för bolagets bryggfinansiering.

Scandinavian Enviro Systems är ett miljöteknikföretag som utvecklat en patenterad och lönsam process för återvinning av däck och från dessa få fram förädlade material för återanvändning, främst inom gummiindustrin.

Pegroco har i anslutning till bryggfinansieringen minskat sin ägarandel i bolaget från 25,4 procent till 19,4 procent och kvarstår som aktiv huvudägare. Minskningen av ägandet till under 20 procent speglar Pegrocos uttalade strategi att långsiktigt undvika intressebolagsredovisning i enskilda, noterade tillväxtbolag. Pegroco har nyligen också flyttat in samtliga sina noterade innehav, däribland de i Scandinavian Enviro Systems AB, Alelion Energy Systems AB, Rabbalshede Kraft AB och Mantex AB i Pegroco Holding AB.”

For more information, please contact:
Stig-Arne Blom, Chairman, +46 705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se
Thomas Sörensson, CEO, +46 735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Gothenburg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se  

This information is information that Scandinavian Enviro Systems AB (publ) is required to publish under the EU regulation on market abuse. The information is provided under the auspices of the contact person listed above for publication on december 15th 2017 at 17:15 CET.

Enviro is an environmental company that offers profitable recovery of tyres and processed materials primarily to the rubber industry. The company sells turn-key environmental facilities to industrial investors and also operate their own plant for end-of-service tyres in Åsensbruk, Sweden. Enviro, headquartered in Gothenburg, was founded in 2001, has 20 employees, and is listed on the Nasdaq First North securities exchange with Mangold Fondkommission AB, tel. +46 (0)8 5030 1550, as its Certified Advisor. https://www.envirosystems.se/en/wkr0006.pdf