” Framtiden ser ljus ut för bolaget och för plantorna”

Bokslutskommuniké 2016, Heliospectra AB ( publ)

juli-december:

Januari-december:

Viktiga händelser

juli – september

oktober – december

Händelser efter periodens slut 

VDs kommentar

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Heliospectra fortsätter att utvecklas väl. Från 2015 till 2016 har omsättningen ökat med 75 % samtidigt som marknadssatsningarna har ökat och den strategiska produktutvecklingen fortsatt. Bolagets strategi att fokusera på de tre segmenten; agtech-bolag/institutioner/universitet, växthus/inomhusodling samt medicinal-växter är bevisligen framgångsrik. Samtliga segment växer kraftigt och Heliospectra har fått ett mycket fint fotfäste i varje marknadssegment med viktiga referenskunder. Marknadsfaktorerna talar också till bolagets fördel med ökad urbanisering, krav på bättre och näringsrikare mat, kraftiga klimatförändringar, ökad automation samt den ökande utvecklingen av medicinal-växter. Under året har bolaget gjort stora investeringar i marknadsföring, något som vi räknar med att det kommer ge positiva effekter under 2017.

Som avgående VD kan jag summera en fantastisk utveckling över de senaste sju åren. Jag började 2010 som deltidskonsult anlitad av huvudägarna för att utvärdera marknaden, tekniken och bolagets position. Redan då kunde vi konstatera att Heliospectra förfogade över en fantastisk kompetens där man med djup kunskap om hur plantor fungerar lärt sig hur man med olika typer av ljussättningar kan påverka plantor för att optimera smak, innehåll, form, kvalité och livslängd samtidigt som man kan ersätta gamla typer av lampor och spara stora mängder energi. Att vi dessutom jobbade med något som var viktigt för mänskligheten blev ännu tydligare när vi redan då noterade förändringar i vädret som skapade problem för odlarna.

Från bolagets start 2006 fanns visionen om ett högteknologiskt odlingssystem som kombinerade justerbara lampor med sensorer och mjukvara. Detta låg till grund för bolagets allra första patent som skickades in redan 2008 och som nu är godkänt i stort sett i hela världen. Originalpatentet har sedan kompletterats och nu finns en hel patentportfölj som skyddar Heliospectra’s teknik.  Bolaget har målmedvetet utvecklat systemet och har äntligen nått en teknologisk milstolpe då vi i februari 2017 hade vårt första seminarium angående DLI (Daily Light Integral) där vi visar hur vi automatiskt kan upprätthålla önskade ljus-nivåer i växthuset genom att använda sensorer och mjukvara som styr våra lampor. Till detta kan vi koppla väderprognoser och energipriser för att optimera energiåtgången och därmed ger systemet i sig energibesparingar utöver de direkta besparingarna våra lampor ger.  Marknaden har redan uppmärksammat systemet med artiklar och presentationer på nätet[1]

Heliospectra’s position i marknaden och tillväxtpotential har gjort att vi lockat till oss en mycket kompetent VD som tar bolaget vidare. För mig känns det tryggt att lämna över rodret till Ali Ahmadian och spännande att följa utvecklingen framledes. Ali har en bakgrund som framgångsrik entreprenör och därefter arbetat en stor del av sitt liv med affärsutveckling, sälj och internationell marknadsföring på Tetra Pak. Sammantaget är detta en perfekt kombination att ta Heliospectra vidare till nya framgångar.

Personligen har det varit en ära att få ta Heliospectra hit och jag villa tacka alla som varit med på resan och stöttat oss men framförallt mina medarbetare som gjort jobbet. Framtiden ser ljus ut för bolaget och för plantorna.

Staffan Hillberg, VD fram till 2017-01-31

För fullständig rapport: http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/


[1] http://www.hortidaily.com/article/32097/Does-your-winter-greenhouse-tomato-know-what-it-could-yield och http://bit.ly/2jtQR4R

För ytterligare information

VD Ali Ahmadian, +46 (0)722-036344, ali.ahmadiamn@heliospectra.com
Styrelseordförande Andreas Gunnarsson, +46 (0)702-040945,
andreas.gunnarsson@midroc.se
CFO Håkan Bengtsson, +46 (0)705-558902, hakan.bengtsson@heliospectra.com

www.heliospectra.com

G&W Fondkommission är bolagets Certified Adviser - www.gwkapital.se

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24:e februari 2017 kl.08.50 CET.wkr0006.pdf

Heliospectra Bokslutskommuniké 2016.pdf