Heliospectra fortsätter global expansion - öppnar nytt kontor i Tokyo

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 9 juli 2019) -

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar idag etableringen av sitt nya dotterbolag Heliospectra Japan Co., Ltd. och öppnandet av ett nytt kontor i Tokyo, Japan. Heliospectra har utsett Yasuhiro Suzuki till General Manager. Yasuhiro kommer att leda Heliospectras försäljning av integrerade LED-belysningslösningar, helioCORE™ kontrollsystem och helioCARE tjänsteportfölj på den japanska marknaden från och med juli 2019.

- Bolag som Yano Research Group prognostiserar att försäljningen av inomhusodlade grönsaker från Japans vertikala odlingar kommer att uppgå till ca 27,8 miljarder yen år 2022. Japan har etablerat sig som en global förebild inom vertikal odling genom att demonstrera en sömlös integrering av automations- och kontrollsystem. Heliospectras avancerade LED-belysningslösningar och kontrollsystem ger producenter möjligheten att kontinuerligt kunna leverera färska, näringsrika och lokalt odlade produkter till detaljmarknaden och kvalitetsmedvetna slutkonsumenter, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra.

Under åren har Heliospectra snabbt utökat sin produktportfölj för att fokusera på de fördelar som spektrumstyrda LED-belysningslösningar, sensorfeedback och dynamisk, automatiserad ljusrespons tillför kommersiella livsmedelsproducenter. Företaget har också etablerat en stark lokal närvaro på marknaden och samarbetar direkt med kunder i Europa, Kanada, USA, Sydamerika och Asien.

Japans så kallade ”Plant Factories” och kontrollerade odlingsanläggningar skapar en ökad efterfrågan på Heliospectras robusta systemlösning inklusive helioCORE™-kontrollsystem, LED-belysningslösningar samt helioCARE™-tjänsteportfölj. Bolaget kommer genom Tokyo-kontoret att fokusera på att skapa långsiktiga kundrelationer och knyta strategiska partnerskap i regionen.

- Heliospectra har skapat intelligenta och avancerade LED-belysningslösningar och kontrollsystem som förser odlare och företag med ett omfattande, flexibelt och fullt integrerat system, säger Yasuhiro Suzuki General Manager för Heliospectra Japan. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Japans sofistikerade odlare och storskaliga anläggningar för att förbättra lönsamheten i deras verksamhet genom att standardisera grödans kvalitet, utseende och avkastning med Heliospectras anpassningsbara lösningar.

Yasuhiro Suzuki har en bakgrund inom Tetra Pak där han de senaste 25 åren innehaft ett antal seniora positioner. Under åren har han utvecklat strategiska partnerskap och byggt upp ett omfattande affärsnätverk i Japan men även i resten av Asien. Han har en kandidatexamen i sociologi från Rikkyo University och vidarutbilldning inom marknadsföring, management och organisatoriskt ledarskap från IMD och Ashridge Business Schools.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9:e juli 2019 kl.14.00 CEST. wkr0006.pdf