University of Adelaides Plant Accelerator® satsar på hållbarhet med Heliospectras LED-belysningslösningar

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en ny order från University of Adelaide. Universitetets Waite Campus har mottagit en större investering för att uppgradera tekniken på deras Plant Accelerator® och har valt Heliospectras LED-belysningslösningar för en mer hållbar belysningslösning. Ordern värderas till 909 000kr ($ 109 494 USD).

The Plant Accelerator® är en av världens mest sofistikerade forskningsanläggningar och känd för sin förmåga att identifiera växtegenskaper som leder till mer produktiva och robusta grödor. Det är ett "superväxthus" som innehåller 40 högteknologiska växthus och laboratorier, ultra-modern bildbehandling, robotteknik och datorutrustning. The Plant Accelerator® mottog nyligen en betydande investering med syfte att lyfta forskningsresultaten ytterligare. En del av investeringen går till att utrusta anläggningens nya fenotypanläggning som är specialiserad på värme och torka. Den nya anläggningen kommer bestå av två kontrollerade odlingsrum (CERs) utrustade med gravimetrisk bevattning (DroughtSpotter-system) och hållbar, energieffektiv och högkvalitativ LED-belysning i anläggningens växthus.

– Vår forskning syftar till att förbättra kvaliteten på grödor som odlas under svåra förhållanden, samtidigt som vi minimerar påverkan på miljön. Heliospectras LED-belysning erbjuder en lösning som minimerar energiförbrukningen samtidigt som den ger oss intensiv, högkvalitativ belysning året runt. Den kunskap vi samlar in genom The Plant Accelerator® kan ge enorma fördelar för Australiens jordbrukssektor, säger Dr. Trevor Garnett, chef för teknikutveckling vid Adelaides universitet.

Heliospectras högintensiva E60-serie och intelligenta justerbara LX60-serie kommer att installeras i de nya toppmoderna växthusen och växtkammare. Där kommer de att förse växterna med högkvalitativt ljus året runt. Tekniken har utvecklats i samarbete med några av världens ledande växthusodlare för att ge kommersiella odlare konsekvent avkastning året runt och en överlägsen kvalitet på plantorna.

– Heliospectra erbjuder odlare och akademiska forskare flexibilitet och kontroll utöver det vanliga. Vårt samarbete med University of Adelaide representerar en betydande möjlighet att dela teknisk kompetens och kunskap med livsmedels- och odlingsindustrin, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra. Vi kommer fortsätta vårt nära samarbete med ledande universitetet för att leverera den exakthet som vetenskaplig forskning kräver och en fortsatt utveckling av våra ledande LED-belysningslösningar.

Kontakter med investerare:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27:e november 2017 kl.14.15 CET.wkr0006.pdf