Heliospectras tekniska tjänsteerbjudande samlas under varumärket helioCARE™

GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 20 februari 2019

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager idag nylanseringen av heliospectras tekniska tjänsteerbjudande under helioCARE. Heliospectra erbjuder idag ett team av experter och en rad tekniska tjänster utformade för att hjälpa odlare och företag att öka avkastningen, accelerera skörden och uppnå standardiserade produktionscykler till en hög kvalitet året runt.

Heliospectras breda utbud av LED-belysningslösningar, tekniska tjänster och ljusstyrningssystem helioCORE är baserat på lång erfarenhet av att arbeta med LED-belysning och växtodling i olika växthus- och inomhusmiljöer. I över ett decennium har Heliospectra-teamet forskat och genomfört mer än 1 200 ljusspektrumsprov och forskningsstudier i företagets eget växtlab.

Tjänster som nu kommer att omfattas under helioCARE™ inkluderar: ljusanalyser, ljusplanering och anpassade ljusstrategier, installationsdesign och installationssupport, utbildningar inom växt och ljus optimering för odling, växt- och ljuskonsultationer samt kommersiell växtforskning och pilotprojekt.

– Heliospectras team av experter har erfarenhet av och kunskap inom växtforskning och belysningsteknik för forsknings- och kommersiella odlingsmiljöer. Vårt helioCARE-program gör den kompetensen tillgänglig för odlingsindustrin och erbjuder ett brett sortiment av nyckelfärdiga tjänster med fokus på att hjälpa våra kunder uppnå produktionsmål och göra det möjligt för dem att fokusera på sin verksamhet och kärnkompetens, säger Hanna Rüdel, Vice President of Technical Services Heliospectra.

För mer information om våra LED-belysningstjänster, helioCORE kontrollsystem och helioCARE tjänsteportfolio besök www.heliospectra.com, eller kontakta oss på sales@heliospectra.com.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.wkr0006.pdf