EAB Group Oyj: Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2021

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 9.11.2020 klo 17.00

EAB Group Oyj: Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2021

EAB Group Oyj julkaisee vuonna 2021 seuraavat taloudelliset raportit:

Taloudelliset raportit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Tiedotteet ja taloudelliset raportit ovat luettavissa myös EAB-konsernin internetsivuilta osoitteesta www.eabgroup.fi/sijoittajat/talousraportit-ja-esitykset.

Varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 25.3.2021 Helsingissä. EAB Group Oyj:n hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

EAB Group Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa (silent period) ennen tulosten julkaisua. Tänä aikana yhtiön edustajat eivät kommentoi yhtiön taloudellista tilaa tai markkinanäkymiä eivätkä tapaa rahoitusmarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajia.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@miltton.com

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 86 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi