Scandinavian Enviro Systems har säkrat bryggfinansiering på 6 MSEK

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har, med hjälp av aktieägare och styrelse, säkrat Bolagets finansieringsbehov under kommande kvartal.

Enviro har säkrat en finansiering som syftar till att täcka bolagets behov av rörelsekapital under kommande kvartal. Denna finansiering har skett med hjälp av en kombination av direkt finansiering och borgen från Bolagets styrelse och ett antal aktieägare.

Finansieringen är på 6 MSEK och löper till 2018-02-28. Finansieringskostnaden motsvarar en årsränta på 12%.

Bolaget utvärderar fortsatt en långsiktig finansieringsplan och avser att återkomma med mer detaljerad information inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se  
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 kl. 11.15 CET.

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.sewkr0006.pdf