EAB Group Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 28.8.2019 klo 9.30

EAB Group Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Yhtiökokouksen 5.4.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuen EAB Group Oyj:n hallitus on 28.8.2019 pidetyssä kokouksessaan päättänyt aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Hallitus on päättänyt hankkia yhteensä noin 75 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,5 % yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista osakkeista, kuitenkin yhteensä enintään 200 000 eurolla. Osakkeet hankitaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimiselle on saatu Finanssivalvonnan lupa.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 28.8.2019 ja päättyy viimeistään 5.10.2020. Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus on voimassa 5.10.2020 saakka.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 5.4.2019 hallituksen päättämään enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

EAB Group Oyj:llä on 13 843 272 osaketta ja ääntä. Yhtiön omistuksessa ei ole omia osakkeita tämän tiedotteen julkaisuajankohtana.

EAB GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja

+358 50 569 3416

daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja

+358 50 582 7411

kari.juurakko@eabgroup.fi

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.eabgroup.fi