Heliospectra (publ) publicerar Delårsrapport jan-mar 2021

(GÖTEBORG, Sverige, 23 april 2021) – Heliospectra AB(publ), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin delårsrapport för januari - mars 2021.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

 

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN:

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI–MARS

Nettoomsättningen uppgick till 9 960 (15 200) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -7 302 (-9 058) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal(neg). Resultat efter skatt -7,307 (-9,054) KSEK.

 KASSAFLÖDE JANUARI–MARS

Rörelsens kassaflöde var -7 448 (-20 014) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -9 807 (-20 310) KSEK.

VD:s KOMMENTAR

Under 2020 tog vi ett strategiskt kliv mot en global expansion med ökat fokus på växthus och livsmedelsodlare, samtidigt som vi stärkte vi vårt varumärke på cannabismarknaden. Kombinationen av redan gjorda och nya satsningar på vår befintliga växthusinriktade produktportfölj, lägger grund för en snabb tillväxt på våra marknader. Samtidigt fortsätter vi satsa för att bli branschledande inom LED-belysningsteknik för hortikulturmarknaden och att utveckla ny toppmodern teknik som ger odlare full kontroll över sin produktion.

Den globala marknadssituationen förbättrades inte under det första kvartalet och covid-19-pandemin fortsätter att inverka negativt på efterfrågan. Vi nådde därmed inte våra försäljningsmål och avslutade kvartalet med en försäljning på 9,96 MSEK och order på 12,53 MSEK. Trots utmanande tider fick vi in fler livsmedelsodlare som potentiella kunder med fokus på stora växthusinstallationer. Vi kommer även bli DLC-certifierade, vilket är avgörande för nordamerikanska kunder som vill utnyttja energisubventioner. Certifieringen har även stor betydelse för att främja relationerna med större livsmedelsproducenter. Det här arbetet kommer att ta tid och förlänga säljcyklerna, men det kommer helt klart att påverka framtida resultat positivt.

Ytterligare energi och kraft kommer vi att få från våra två nya styrelseledamöter: Bonny Heeren och Ljubo Mrnjavac. Tillsammans har de många decenniers erfarenhet av växthusmarknaden och internationell expansion samt kompetens inom kommersiella investeringar.

Under det första kvartalet lanserade vi som utlovat helioCORE 2.0 till ett utvalt antal kunder runt om i världen. helioCORE 2.0 har ett nyutvecklat gränssnitt och spännande nya funktioner. Utöver detta har kunderna kontakt med Heliospectras växt- och belysningsexperter som kan hjälpa till med installationer och se till att de utnyttjar mjukvarans fulla potential. Samarbetet med de här utvalda kunderna kommer att förse oss med initial feedback om produkten. Med start under tredje kvartalet inleds nästa fas av lanseringen av helioCORE 2.0.

Utöver ovannämnda prioriteringar hårdsatsar vi på att leverera ny och innovativ hortikulturteknik. Vi utvecklar för närvarande vår toppmoderna biosensor och är glada över att kunna meddela att vi har fått ett forskningsanslag på 1,75 MSEK från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.  Anslaget kommer påskynda produktutvecklingen av vår patenterade biosensorteknik. Vi kommer att genomföra projektet i samarbete med Chalmers tekniska högskola och slutresultatet kommer leda till två nya kontrollmoduler som helt kan integreras med helioCORE 2.0. De kommer att ge odlarna full kontroll över sin produktion så att de kan optimera sina kommersiella växthus eller inomhusanläggningar och därmed nå sina kundspecifika affärsmål. Slutligen fortsätter vi att utveckla nästa generation MITRA tillsammans med våra tekniska samarbetspartner och vi ser fram emot resultatet av våra gemensamma ansträngningar.

Vi är övertygade om att vi är på rätt strategisk väg men det tar tid innan våra satsningar mognar och når mätbara resultat. I slutändan kommer de att ge oss fler potentiella kunder och vi kommer att kunna lansera nya produkter och stärka vårt finansiella resultat. Vi ser fram emot att dela med oss av vårt resultat i takt med att vi går framåt under året.

Jag är oerhört glad över att ha aktieägare som delar vår passion för innovation, hållbarhet, kvalitet och resultat. Jag är som alltid mycket tacksam för ert fasta stöd för Heliospectras vision.

Ali Ahmadian, VD

  

Denna information lämnades för offentliggörande kl 08.30 CEST, den 23 april 2021.


 

För mer information:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO, samt North American ADR OTCQB:HLSPY) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

 wkr0006.pdf