Alcadon Group har fullföljt förvärvet av Svagströmsmateriel i Mellansverige AB

Som tidigare offentliggjorts den 17 augusti 2017 har parterna undertecknat ett bindande överlåtelseavtal, tillträdesdagen angavs till 31 augusti 2017.

Alcadon har idag torsdagen den 31 augusti fullföljt förvärvet av Svagströmsmateriel i Mellansverige AB. Förvärvet kommer inte ha någon väsentlig effekt på Alcadon Groups resultat eller finansiella ställning under 2017. Emissionen av 100 000 aktier kommer att öka totalt antal aktier till 16 452 451.

Förvärvet av Svagströmsmateriel innebär en strategisk förstärkning av vår organisation i Sverige och blir ett bra komplement i Alcadons portfölj, inte bara med en sedan länge befäst och bevisad branschkunskap utan även med för oss sin strategiska placering i Örebro och Mellansverige.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl 16:20 CET. 

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB’s Certified adviser är Erik Penser Bank AB. Bolaget aktie handlas på Nasdaq First North.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.sewkr0006.pdf