Enviro tecknar MoU om Joint Venture med amerikanska EE-TDF Cleveland LLC

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro”) har nu signerat ett MoU med EE-TDF Cleveland LLC, ett amerikanskt företag som är verksamt inom däckåtervinning i USA.  Avtalet gäller i sex månader med möjlighet till förlängning och avser möjlighet att i ett joint venture etablera flera anläggningar med kapacitet för återvinning av 30 000 ton däck per år.

– Ambitionen är att teckna ett bindande avtal inom tre månader och sedan påbörja första anläggningsprojektet under det andra kvartalet 2019, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Första anläggningen planeras att byggas på EE-TDF Cleveland LLC:s befintliga site i Texas och framtida anläggningar i Louisiana och Oklahoma. MoU gäller möjlighet att etablera flera anläggningar i dessa stater under förutsättning att en första anläggning upprättas enligt plan.

– Enviro kommer att prioritera etableringar där vi är helt eller delvis ägare framöver, i detta fall kommer vi att ställa krav på delägande som en del i affären, vilket också välkomnas av motparten. Vi bedömer det som positivt att vara delägare i en anläggning för att ta del av den goda avkastning som den förväntas generera vilket även går helt i linje med bolagets nya affärsstrategi, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 19:30 CET.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däckpå en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.sewkr0006.pdf