Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahasto osti Audico-konsernin toimitilat Espoon Olarinluomasta

Elite Alfred Berg, Lehdistötiedote 8.10.2020 klo 12.30

Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahasto osti Audico-konsernin toimitilat Espoon Olarinluomasta

Elite Alfred Bergin kiinteistörahasto Elite Finland Value Added Fund II Ky on hankkinut 3 920 neliömetrin laajuisen toimitilakiinteistön Espoon Olarinluomasta. Myyjä, Audico Holding Oy, teki samalla pitkäaikaisen vuokrasopimuksen koko kiinteistöstä.

”Pidämme kohdetta ja Olarinluoman toimitila-aluetta hyvänä lisänä rahastomme kiinteistösalkkuun ja olemme tyytyväisiä, että pääsemme tekemään yhteistyötä AV-alan johtavan yrityksen kanssa. Jatkamme mielellämme samantyyppisten kohteiden hankintaa rahaston sijoitusperiodin puitteissa”, kiinteistövarainhoidosta vastaava johtaja Jaakko Ristola Elite Alfred Bergiltä sanoo.

”Nyt toteutunut kiinteistökauppa tukee Audicon kasvustrategiaa Pohjoismaissa, ja olemme todella tyytyväisiä nyt solmitusta pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta Elite Alfred Bergin kanssa. Olarinluoman kiinteistö on saneerattu meille sopivaksi ja nykyaikaiset muunneltavat tilat vastaavat meidän nykyisiin ja muuttuviin vaatimuksiin”, toteaa toimitusjohtaja Harri Leiva Audico Holding Oy:stä.

Elite Alfred Bergin juridisena neuvonantajana kaupassa toimi HPP Asianajotoimisto.

Lisätietoja:

Jaakko Ristola
Johtaja, kiinteistövarainhoito
Elite Alfred Berg
Puh. +358 40 820 1422
jaakko.ristola@eabgroup.fi

Harri Leiva
Toimitusjohtaja
Audico Holding Oy
Puh. +358 44 555 9093
harri.leiva@audico.fi

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 86 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Elite Alfred Bergin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

Elite Finland Value Added Fund II Ky on vuonna 2018 perustettu kiinteistökehitysrahasto, joka sijoittaa vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistöihin kotimaisissa kasvukeskuksissa. Arvon luonti perustuu kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksiin, vuokraukseen, kohteiden vuokrattavuuden parantamiseen ja laajennuksiin. Rahaston kiinteistösalkku on tällä hetkellä yhteensä 116 miljoonaa euroa, ja sen tavoitekoko on 230 miljoonaa euroa.

Audico on Pohjoismaiden johtava vaativien audiovisuaalisten ratkaisujen toteuttaja ja laitevalmistaja. Tärkeimpiä kohteita ovat yritysten auditoriot ja neuvottelutilat, valvomot, hotellit, ravintolat, kauppakeskukset, liiketilat, teatterit, elokuvasalit, koulut, kirkot sekä erilaiset liikunta- ja tapahtumatilat. Lisäksi Audico on toteuttanut AV-, valonohjaus- ja äänievakuointijärjestelmiä yli 42 risteilijäalukseen. Yritys on perustettu 1988, ja sen liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 130 henkilöä. Lisätietoa Audicon palveluista www.audico.fi.