Europeisk forskningsanläggning investerar i Heliospectras kontrollerbara LED-belysningslösningar 

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 21 feb 2019 -

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en order från en ledande medicinsk forskningsanläggning i Spanien. Forskningsbolaget expanderar sin växthusproduktion och har lagt en order på Heliospectras kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning. Värdet på ordern är 2,0 miljoner kronor (189 000 euro). 

Forskningsanläggningen specialiserar sig på medicinska växter och expanderar för närvarande deras växthusproduktion. Heliospectras fullt kontrollerbara ELIXIA-belysningslösning kommer att användas för att odla och forska på medicinska plantor i växthusmiljö.

– Det är spännande att se odlare och ledande forskningsinstitut inse värdet av våra kontrollerbara spektrum och möjligheten att producera växter av högsta kvalitet, öka intäkterna och samtidigt minska driftskostnader. ELIXIA tillåter odlare och forskare att automatisera och få kontroll över varje enskild parameter av deras ljusmiljö. Detta har en stor inverkan på odlares intäktscykler och pålitligheten hos kommersiella forskningsförsök, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra AB.

Heliospectra's ELIXIA skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runt om i världen. Den helt kontrollerbara LED-belysningslösningen är kompatibel med Heliospectras helioCORE™ konrollsystem och erbjuder avancerade kontroller och automation. Det gör att odlare kan förbättra växternas kvalitet, accelerera skörden och produktionscyklerna, samtidigt som de ger en jämn och standardiserad avkastning 365 dagar om året.

Leverans kommer att ske och vara synlig i räkenskaperna under första och andra kvartalet 2019.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21:a februari 2019 kl.15.00 CET.wkr0006.pdf