Marie Ygge föreslås till ny styrelseledamot i Alcadon Group AB

Valberedningen i Alcadon Group AB föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Pierre Fors. Jonas Mårtensson föreslås bli omvald till styrelsens ordförande fram till att Sonny Mirborn tillträder som ny VD i Alcadon Group varvid Pierre Fors övergår i rollen som styrelsens ordförande och Jonas Mårtensson blir ledamot. Arne Myhrman har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Marie Ygge. Marie har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom IT-industrin från Microsoft (2005-2017) och dessförinnan IBM (1985-2005). Marie har under dessa år i ett antal chefspositioner varit ansvarig i Sverige för försäljning mot offentlig sektor, mot storföretag och mot små och medelstora kunder. Maries senaste roll var som chef för affärsutveckling mot offentlig sektor inom Microsoft EMEA (2014-2017). Idag bedriver Marie egen konsultverksamhet samt sitter i styrelsen för SOS Alarm Sverige AB, TCO Utveckling AB och Teknik 200 AB. Marie har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Valberedningens fullständiga förslag och motivering, inklusive en presentation av samtliga styrelseledamöter, finns att läsa på bolagets hemsida. Kallelsen till årsstämman den 24 april finns sedan tidigare utlagd på bolagets hemsida.  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, tel +46 70 666 8045

Pierre Fors, verkställande direktör, tel +46 70 717 7791

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019 kl. 08:00.


Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se 

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolagen Alcadon AS i Oslo och CableCom AS i Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB’s Certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.sewkr0006.pdf