Alcadon och Riksbyggen har ingått avtal avseende material för bostadsprojekt

Det är framför allt material från DCdesign som ingår i avtalet som löper fram till 31 mars 2020, kontraktsvärdet uppskattas till ca 15 miljoner kronor.

Vi är stolta över att ha fått förtroendet att leverera DC-design till Riksbyggen, ett projekt som initierats och leds av vår affärsutvecklingschef Mats Nyberg som är ansvarig för vår bostadsnätsatsning vilket är ett prioriterat område i Alcadon Group sedan förvärvet av DataConnect i Norden AB.

Det är därför extra kul att vår satsning att bredda Alcadon Group fungerar och att kunderna upplever att vi levererar mervärde genom ett kombinationserbjudande för data och el.

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl 08:00 CET. 


Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB’s certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00   E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.sewkr0006.pdf