Kanadensisk odlare väljer Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar för ny högpresterande odlingsanläggning

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, annonserar en ny order från en Nordamerikansk återförsäljare. Slutkunden, en kanadensisk odlare, bygger en ny toppmodern högpresterande medicinsk odlingsanläggning i östra Kanada. Ordern inkluderar Heliospectras intelligenta LX60 LED-belysningslösning och värderas till 5 488 411 kronor ($ 651 200 USD).

Heliospectras marknadsledande LED-belysning och kontrollsystem gör det möjligt för kommersiella odlare att påskynda skörde- och produktionscykler, samtidigt som det levererar standardiserad avkastning och högkvalitativa grödor året runt. Förmågan att anpassa ljusstrategier, intensitet och spektra beroende på planta och över växtcykelns olika faser skapar affärsmässiga fördelar för odlare. Allteftersom konkurrensen ökar strävar kanadensiska licenstagare för att nå ut snabbare och med mer specialiserade, unika och högkvalitativa medicinska produkter till marknaden. 

– Heliospectras LED-belysningslösningar ersätter snabbt traditionella HID- och HPS-lampor i Kanada. Allt fler odlare väljer LED för att undvika de begränsningar och höga underhållskostnader som dessa armaturer för med sig, säger Ali Ahmadian VD för Heliospectra. Dagens kommersiella odlare, oavsett om de arbetar med matgrödor, blommor eller medicinalväxter, inser att Heliospectras LED-belysningslösningar och dynamiska kontrollsystem är ett kostnadseffektivt sätt utöka verksamheten på och öka avkastningen.

Ordern kommer att skickas under första kvartalet av 2018. 

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3e januari 2018 kl. 14.00 CET.wkr0006.pdf