Canada’s Island Garden Inc. lägger ny order på Heliospectras intelligenta LED belysning

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, meddelade idag att Canada’s Island Garden Inc, en licenserad medicinsk cannabisodling på Prince Edward Island i Kanada, har beslutat att investera i Heliospectras intelligenta LED belysning till ett värde av 1 871 186 kr ($ 208 368 USD). Detta är det andra köpet för denna kund efter en omfattande testperiod.

Canada’s Island Garden Inc, är ett familjeägt företag med en lång bakgrund inom hortikultur och generationer av erfarenhet inom blomsterodling. Företaget har tilldelats en licens från Health Canada att odla medicinsk marijuana och är verksam inom ett nytt och mycket reglerat system i enlighet med villkoren för Access to Cannabis for Medicinal Purposes Regulations (ACMPR). 

"Vi tror att vår erfarenhet inom hortikultur, oklanderliga miljö och stränga kvalitetskontroller kommer att resultera i en konsekvent och högkvalitativ läkemedelsprodukt för våra kunder här på Canada’s Island Garden Inc, " säger Edwin Jewell, president. "Vi valde Heliospectra eftersom deras belysningslösning bevisade för oss att det kan leverera kontinuerligt hög avkastning och den läkemedelskvalitet på cannabis som våra kunder efterfrågar."

Heliospectras intelligenta LED belysning ger odlare en högkvalitativ belysningslösning med hög intensitet och ett fullt justerbart spektrum för stamspecifika ljusstrategier under plantans växtcykel. Heliospectras ljusteknik har bevisat att det kan påskynda blomtiden för cannabis och öka antalet trichomes skörd efter skörd. Det minskar även energi- och tillverkningskostnader avsevärt, samt minskar behovet av infrastruktur för värme och ventilation jämfört med traditionella högtrycksnatriumlampor (HPS) som ofta används i kontrollerade odlingsmiljöer.

"Vår reglerbara LED belysning i kombination med Heliospectras ljusstrategier gör det möjligt för kommersiella producenter att uppnå konsekventa medicinska egenskaper, genomgående hög avkastning och hög kvalitet året runt," säger Ali Ahmadian, VD. "Odlare inser också fördelarna med att producera hållbart och vinsterna i en minskad energiförbrukning och VVS infrastruktur. Fördelar som tydligt bekräftar intelligent LED belysning som det mest hållbara alternativet för företag."

Mer information om Heliospectra:

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344, ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com 

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23:e mars 2017 kl.13.00 CET.wkr0006.pdf