EAB Group Oyj:n tytäryhtiöt Elite Partners Oy ja Nousukaari Oy ovat sulautuneet EAB Group Oyj:hin ja näiden omistamat EAB Group Oyj:n osakkeet on mitätöity

EAB Group Oyj, Yhtiötiedote 12.2.2019 klo 10.30

EAB Group Oyj:n tytäryhtiöt Elite Partners Oy ja Nousukaari Oy ovat sulautuneet EAB Group Oyj:hin ja näiden omistamat EAB Group Oyj:n osakkeet on mitätöity

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA.

EAB Group Oyj:n ("EAB", "Yhtiö") 24.10.2018 julkistaman järjestelyn mukaisesti Yhtiön kokonaan omistamien tytäryhtiöiden Elite Partners Oy:n ja Nousukaari Oy:n ("Kohdeyhtiöt") sulautuminen Yhtiöön on pantu täytäntöön ja rekisteröity 12.2.2019. Kohdeyhtiöiden omistamat EAB:n osakkeet, yhteensä 3 135 262 A-sarjan osaketta ja 3 288 368 B-sarjan osaketta on mitätöity sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä 12.2.2019. Mitätöidyt, Nasdaq First North Finland -kauppapaikalla kaupankäynnin kohteena olevat B-sarjan osakkeet, yhteensä 3 288 368 kappaletta, poistetaan kaupankäynnistä 13.2.2019.

Järjestelyn loppuunsaattamisen jälkeen EAB:n osake- ja äänimäärät ovat seuraavat:
A-sarjan osakkeita 5 579 358 kappaletta, jotka tuottavat yhteensä 111 587 160 ääntä
B-sarjan osakkeita 8 263 914 kappaletta, jotka tuottavat yhteensä 8 263 914 ääntä
Yhteensä 13 843 272 osaketta ja 119 851 074 ääntä.

Nasdaq First North Finland -kauppapaikalla on kaupankäynnin kohteena yhteensä 8 263 914 kappaletta B-sarjan osakkeita.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita EAB Group Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 12.2.2019 klo 10.30 (EET) yllä mainittujen henkilöiden toimesta.

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 14 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi