Globalt Fortune 500 AgTech-bolag utökar sin installation av Heliospectras intelligenta LED-belysning

Genomför femte order av Heliospectras marknadsledande intelligenta odlingslampor för kommersiella växthus och inomhusodlingar

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, är stolta att presentera sin femte order från ett globalt Fortune 500 AgTech-bolag. Den nuvarande beställningen omfattar Heliospectras LX60-serie, en intelligent LED-lampa som är kompatibel med företagets nya kontrollsystem Cortex. Detta köp visar på att AgTech industrin är snabba på att adoptera innovativ IoT-teknologi. Ordern som är värderad till ca 4,7 miljoner kronor ($ 539 000) kompletterar fyra tidigare order från den här kunden under 2015 och 2016.


Allt eftersom kontrollerade odlingsmiljöer övergår till datastyrda affärsmodeller, visar integreringen av Heliospectras LX60-lösning och Cortex kontrollsystem, fördelarna med centraliserad ljusstyrning och standardisering av verksamheten och av produktionen.

– Våra industriella AgTech-kunder spelar en viktig roll i utformningen av hur färska, näringsrika och hållbart odlade grödor är tillgängliga för samhällen runt om i världen, säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra. Jag är glad att se att denna kund väljer att standardisera med Heliospectras pålitliga LED-lösningar och fortsätter att lägga upprepade beställningar grundat på möjligheten till standardisering och kontroll av grödans kvalitet, avkastning och uppnådda skördecykler.

Heliospectras produktportfölj fortsätter att utöka möjligheterna för AgTech-bolag och kommersiella odlare när det gäller avancerad kontroll och automatiserade ljusstrategier. Samtidigt är Heliospectra är hängiven till att leverera slitstarka, högkvalitativa produkter.

– AgTech-bolag är övertygade gällande deras behov av en hållbar lösning för att standardisera forskning och kommersiella applikationer, förklarade Ahmadian. Vi är stolta över att denna kund fortsätter att placera upprepade order baserat på den höga tillförlitligheten och kvalitéten vi har på våra belysningslösningar, samt höga engagemang från Heliospectras team.

Den fullständiga ordern kommer levereras under tredje kvartalet samt synas i räkenskaperna för Q3.

Heliospectra kommer presentera sin LX60-lösning och det nya kontrollsystemet Cortex under Cultivate 2017, den 15-18 juli i Columbus, Ohio. För att boka ett möte gå till info.heliospectra.com/cultivate2017. För mer information om våra produkter besök www.heliospectra.com eller ring +46 31 40 67 10.

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344, ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19:e juni 2017 kl.14.00 CET.wkr0006.pdf