Makedoniens första licensierade cannabisodling väljer Heliospectras LED-lösningar

Mak North America standardiserar växtproduktionen med Heliospectras innovativa ljusstrategier

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, annonserar idag att Mak North America kommer att öppna den första licensierade cannabisodlingen för medicinska syften i Makedonien. Mak North har valt att standardisera den nya anläggningen med Heliospectra LED belysning till ett initialt värde av 1,27 miljoner kronor (143 034 USD).

"Mak North fascinerades av Heliospectras LED-teknik på grund av värmeavledningsförmågan och de energibesparingar som bolagets lösningar erbjuder för odling i kontrollerad miljö inomhus", säger Kris Swaffer, VD för Mak North Amerika. "Heliospectras kompetens och kundanpassade ljusstrategier möjliggör för oss att kontinuerligt förse det medicinska samfundet, samt patienter i Makedonien och utomlands, med produkter av högsta kvalitet.”  Allt eftersom fler länder i Europa överväger legalisering av medicinsk cannabis, är Mak North väl positionerat för en robust exportmarknad och för att möta en växande global efterfrågan på cannabisprodukter med en farmaceutisk kvalitet och standardiserade kemiska uppbyggnad.

Makedonien legaliserade cannabis för medicinskt bruk i maj 2016. Mak Norths odlingsanläggning i Makedonien förväntas leda till en betydande ekonomisk tillväxt i regionen och skapa mellan 500 och 750 nya jobb. 

Mak Norths 2 415 kvm (26 000 kvadratfot) stora anläggning är uppbyggd med ställningar i två eller tre nivåer för att optimera utrymmet och avkastningen från plantorna. Anläggningen kommer att standardiseras med Heliospectras E60 LED-lampa, en 600 watt hög-intensiv LED lampa med fast ljusspektrum som hjälper till att påskynda blomningstiden för cannabis samt öka antalet trichomer skörd efter skörd. E60-serien kan tillämpas under hela tillväxtcykeln och minskar därigenom energi- och tillverkningskostnader signifikant, samt minskar behovet av infrastruktur för värme, ventilation, och luftkonditionering jämfört med traditionella högtrycksnatriumlampor (HPS) som ofta används för odling i kontrollerad miljö.

"Ledningen på Mak North visar att LED belysning är det bästa alternativet för företag som implementerar ny teknik och odlingslösningar för att främja energibesparingar och effektivisera verksamheten", säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra. "Det är en ära att samarbeta med Mak North och Makedoniens regering för att skapa en toppmodern anläggning för cannabisodling med en positiv effekt för samhället."

För mer information kontakta:

VD Ali Ahmadian, +46 (0) 722-036344, ali.ahmadian@heliospectra.com

G&W är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se

www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  


Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 14:00 CET.wkr0006.pdf