Alcadon Group har fullföljt förvärvet av danska 6X International ApS och dess tyska dotterbolag 6X International GmbH

Som tidigare offentliggjorts i pressmeddelande den 28 december 2020 har parterna ingått ett bindande överlåtelseavtal med planerat tillträde den 7 januari 2021. Alcadon har idag fullföljt förvärvet av 6X.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till ca 57 MDKK fördelat på 37 MDKK kontant plus en apportemission av 981.780 aktier i Alcadon motsvarande 20 MDKK. Antal aktier i Alcadon Group ökar till 17.841.026.

Stockholm den 7 januari 2021

 
För ytterligare information kontakta:
Alcadon Group AB
Sonny Mirborn, VD
Mobil: +46 70 639 50 92
E-post:
smi@alca.se
www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefonnummer: +46 11 323 07 32
E-post:
ca@skmg.se
 

Om Alcadon Group AB
Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Danmark och Finland.
Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden
Tel: 08-657 36 00 E-post: 
info@alca.se     webb: www.alcadongroup.sewkr0006.pdf