Alcadon tecknar avtal avseende leverans av fibermaterial

Alcadon AB som är ett helägt dotterbolag inom Alcadon Group har idag 2/1-2017 tecknat ett avtal

om leverans av bredbandsmaterial under 2017 med omgående start i januari månad.                 

Affären beräknas omfatta ett värde om ca 75 miljoner kronor.


"Att vår kund visar förtroendet att fortsatt välja Alcadon som leverantör i denna stora affär är

mycket glädjande" säger Alcadons VD, Pierre Fors.


För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för

offentliggörande den 2 januari 2017 kl 15:00 CET. 


Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB’s Certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.sewkr0006.pdf