Mak North America lägger ny order på Heliospectras intelligenta LED belysning

Makedoniens första licenserade cannabisodling lägger fokus på standardisering för ökad tillväxt och produktkvalitet med hjälp av intelligent LED belysning

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, meddelade idag att Mak North America har lagt en andra order av Heliospectras LED-belysningslösningar till ett ordervärde av 1,5 miljoner kr (USD 184 560). Lamporna kommer att användas i den första licensierade medicinska odlingsanläggningen för cannabis i Makedonien. Leverans är beräknad till början av Q3 och kommer att synas i räkenskaperna under Q2 samt Q3.

"Allt eftersom Mak North utvidgar verksamheten i Makedonien blir belysning en kritisk faktor för att bibehålla överlägsen växtkvalitet, skapa exakta prognoser för produktionen, samt leverera cannabis av farmaceutisk kvalitet till den inhemska marknaden och exportmarknaden", säger Kris Swaffer VD för Mak North America. "Heliospectras LED-lösningarna och förmågan att producera med konsekvent volym och kvalitet samt möjligheten att påskynda skörden av medicinsk marijuana är kärnkomponenter för en hållbar affärssuccé."

Den 2 415 kvadratmeter (26 000 kvadratfot) stora Mak North-anläggningen integrerar Heliospectras E60-serie, en 600 watts LED-lampa, med ett vertikalt odlingssystem. Detta för att distribuera ett optimerat och hög-intensivt ljusspektrum över hela cannabisens växtcykel, från vegetativt stadie till blommande.

"På Heliospectra sätter vi kundernas affärsmodell och lönsamhet i fokus. Genom ett nära samarbete med våra kunder tar vi fram en lösning som hjälper dem att inte bara nå sina mål utan göra det snabbare, effektivare och på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt," säger Ali Ahmadian VD för Heliospectra. "Mak North kommer att ha möjlighet att standardisera cannabisplantans kvalitet och medicinska profiler samtidigt som de snabbar på produktionscyklerna med upp till 10 dagar. Att de kan kontrollera och säkerställa en konsekvent produktion betyder att Mak North kan leverera hög kvalitet, samtidigt som man skapar förutsägbara och repeterbara affärsresultat åt sina kunder."


Om Mak North America

Med huvudkontor i Dallas, Texas, har Mak North America etablerat ett blomstrande exportföretag som tillhandahåller solrosolja och extrakt till företag över hela världen. Om du vill veta mer om Mak North America eller anläggningen i Makedonien, vänligen kontakta VD Kris Swaffer på krisswaffer@gmail.com .about Mak Nordamerika

Mer information om Heliospectra:

· Läs mer på  www.heliospectra.com/blog
· Följ @Heliospectra på Twitter

· Gilla Heliospectra på  www.facebook.com/heliospectra

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344, ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8:e juni 2017 kl.14.00 CET.wkr0006.pdf