Kommuniké från extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 28 november 2016

En extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (”Bolaget”) den 28 november 2016 har beslutat att;

För fullständig information om besluten hänvisas till bolagets hemsida, www.alcadongroup.se, under fliken Bolagsstämmor.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se


Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2016 kl. 13:00 CET. Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Aktierna i Alcadon Group AB är listade på Nasdaq First North under kortnamnet ALCA och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.wkr0006.pdf