SOG DOO automatiserar ljusmiljön med Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar och helioCORE™ kontrollsystem

GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 15 maj 2019 

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en order från det makedonska företaget SOG DOO. Företaget bygger en smart, toppmodern produktionsanläggning med fokus på medicinsk cannabis i Gostivar i Makedonien och har tagit hjälp av Heliospectra för att automatisera ljusmiljön genom att integrera Heliospectras helt justerbara ELIXIA LED-belysningslösning och helioCORE kontrollsystem. SOG DOO har även köpt till Heliospectras tekniska servicepaket genom helioCARE™ för att dra nytta av företagets ljus-, installations- och plantexpertis. Ordervärdet är 2,8 miljoner kronor (260 000 euro).

SOG DOO fick nyligen sin odlingslicens godkänd och etablerar för närvarande en högteknologisk produktionsanläggning för odling av cannabis i Gostivar, Makedonien. SOG står för ”Sea of ​​Green” vilket också är en populär odlingsstrategi inom cannabisindustrin. Företaget strävar efter att producera en standardiserad läkemedelsprodukt av hög kvalitet för den inhemska och internationella marknaden. För att bibehålla kontroll och nå upp till önskad kvalitet har SOG DOO valt att integrera Heliospectras belysningslösningar och helioCORE-kontrollsystem. Detta ger dem möjlighet att tillämpa dynamiska ljusstrategier och fullständigt automatisera deras odlingsmiljöer över flera odlingszoner och odlingsanläggningar.

- Vårt mål är att bygga ett starkt varumärke inom branschen och expandera till den internationella marknaden. För att göra det förstår vi vikten av att förse våra kunder med en produkt av hög kvalitet och med en standardiserad medicinsk profil över tid. Heliospectras belysningslösningar gör det möjligt. Att vi även kan få assistans och expertishjälp från deras helioCARE-team är extra värdefullt och en trygghet för oss, säger Vesco Gilov, Director of Production, SOG DOO.

- En växande läkemedelsmarknad och snabbt växande kundbas i Europa i kombination med ett strikt regelsystem och krav på god tillverkningssed (GMP) har banat väg för högteknologiska och automatiserade produktionsanläggningar. SOG DOO är ett utmärkt exempel på en kund som förstår den positiva verkan vårt helioCORE-kontrollsystem och heiloCARE-team medför organisationen och hur det hjälper dem uppnå standardiserade medicinska profiler och produkter, säger Ali Ahmadian, VD Heliosepctra.

Heliospectras ELIXIA skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runt om i världen. Den fullt justerbara LED-belysningslösningen är kompatibel med Heliospectras kontrollsystem helioCORE. helioCORE erbjuder avancerade kontrollfunktioner, flexibla ljusintensiteter och skräddarsydda ljusstrategier för i kombination med realtidsövervakning. Företaget erbjuder även en rad tekniska tjänster genom helioCARE för att ytterligare stödja odlare och deras verksamhet med rådgivning kring installation, belysning och odling. Det integrerade systemet förbättrar plantans kvalitet, accelererar skörden och produktionscyklerna, samtidigt som det ger planerad och standardiserad avkastning.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15:e maj 2019 kl.15.00 CET. wkr0006.pdf