Heliospectra’s Technical Services Portfolio Re-branded Under helioCARE™

GOTHENBURG, Sweden / SAN FRANCISCO, CA, 20 februari 2019

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, announces the re-brand of Heliospectra’s technical services under the new name helioCARE. Heliospectra offers a team of experts and a range of turnkey services designed to help growers and businesses to increase yields, accelerate harvests, and achieve consistent crop quality and production cycles.

Heliospectra today offers a wide range of LED grow light solutions, the helioCORE light control system and a portfolio of technical services developed from more than a decade of experience working with supplemental lighting and plant production in both greenhouses and indoor cultivation environments. The Heliospectra team has conducted more than 1,200 light spectra tests and in-house research studies in the company’s plant lab.

Services that will now fall under the  helioCARE™ brand include: light analysis, light planning and customized light strategies, installation design and installation support, plant and light training sessions, crop and light consultancy, as well as commercial crop trials and pilot projects.

“Heliospectra’s team of experts have in-depth experience with and knowledge of plant science and lighting technologies both in research lab and production field environments. Our helioCARE program now brings that expertise to the agriculture industries, offering a wide range of turnkey services designed to help our customers to achieve their production goals and enable them to focus on their operations and core competencies,” said Hanna Rüdel, Vice President of Technical Services.

For more information about our LED grow light solutions, helioCORE light control system and helioCARE™ service portfolio visit www.heliospectra.com, or contact us at sales@heliospectra.com.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.wkr0006.pdf