Heliospectra senarelägger publiceringen av årsredovisningen för 2022

(Göteborg, Sverige, 8 mars 2023, kl 16:15) - Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), har idag beslutat att senarelägga publiceringen av Bolagets årsredovisning 2022. Årsredovisningen var planerad att publiceras den 9 mars 2023 men senareläggs nu till den 22 mars 2023.

Senareläggningen beror främst på att bolagets årsstämma flyttats fram två veckor och kommer att hållas tidigast den 3e maj 2023. Exakt datum kommer att uppdateras på företagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 mars 2023 kl. 16:15 CET.

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. 

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.  wkr0006.pdf