Bridge Farm Group väljer Heliospectras MITRA-plattform för växthusodling av örter och plantor.

(GOTHENBURG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 1 november, 2019) - Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH TILLVÄXTMARKNAD: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från engelska Bridge Farm Group. Heliospectra kommer att tillhandahålla MITRA-plattformen med hög elektrisk effektivitet och ljusintensitet åt Bridge Farm Group som är verksamma inom kommersiell odling av färska örter och växthusodling av plantor.  

Detta kommer att bli den första installationen i Bridge Farm Groups nya ”Clay Lake”-facilitet på ca 30 hektar. Denna första installation kommer att belysa 1,6 hektar och ordervärdet är 12 miljoner SEK. (960 000 £)

Bridge Farm Group är den största kommersiella producenten och leverantören av plantor och örter i England. Företaget har producerat högkvalitativa växthusodlade blommor, utomhuskrukväxter, microgreens, örter och krukväxter i över 30 år. Bridge Farm Group har nyligen blivit förvärvade av Sundial Growers Inc.

”Kompletterande LED-belysning ger oss möjligheten att förse marknaden med färska och smakrika örter 365 dagar om året trots säsongsskillnader. Detta stärker Bridge Farm Groups engagemang för våra återförsäljare och konsumenter. Vårt fokus på kvalitetsgrödor och friska plantor kommer även fortsättningsvis vara vår högsta prioritet med vår verksamhets nya medicinska plantfokus säger Andrew Fuller, Technical Director för Bridge Farm Group. Vårt samarbete med Heliospectra försäkrar inte bara enastående LED-belysning och kontroll utan ger oss även en otrolig växtvetenskap och odlingsexpertis”.

Heliospectras belysningsplattformar förändrar den kommersiella mat-, odlings-, och medicinska plant-industrin genom sin överlägsna design och kvalitet. Den nya MITRA-plattformen kompletterar den existerande produktportföljen med ELIXA och DYNA plattformarna med en hög output, modulbaserad design och alternativ för både vegetativt, blomnings och brett spektrum.

Utvecklad med enkelhet och hög prestation i åtanke kommer vår nya MITRA-lampa erbjuda en flexibel, mångsidig och resurseffektiv LED-lösning som enkelt anpassas till en växthus-, inomhus eller vertikalodlingsmiljö, säger Karin Dankis, Director of Engineering and Product Development på Heliospectra. Vi har samarbetat med kunder i hela världen för att utveckla MITRAs modulbaserade konfiguration för att optimera ljusdistribution och kvalitet. Denna funktionalitet tillsammans med plattformens design gör det möjligt för odlare att enkelt kontrollera ljusintensitet och plant kvalitet på en mängd olika grödor och plantor, allt ifrån ljushungriga hampa- och cannabisplantor till sallat, örter och krukväxter.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

 

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1e november 2019 kl.12.00 CET. wkr0006.pdf