EAB Group Oyj:n yhteistoimintaneuvotteluiden päättyminen

EAB Group Oyj, Sisäpiiritieto, Pörssitiedote 7.4.2020 klo 9.30

EAB Group Oyj:n yhteistoimintaneuvotteluiden päättyminen

EAB Group Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 19.3.2020 aloittavansa merkittävän säästöohjelman sekä tähän liittyvät yhteistoimintaneuvottelut kaikissa EAB-konserniin kuuluvissa yhtiöissä (”konserni”). Konserni on saanut neuvottelut päätökseen 6.4.2020. Neuvottelujen jälkeen konserni irtisanoo yhteensä 6 henkilöä, joista yhdelle voidaan tarjota työsopimusta uusissa tehtävissä. Lisäksi Yhtiö lomauttaa portaittain koko henkilöstön kuukauden työaikaa vastaavaksi ajaksi huhti-lokakuun 2020 aikana. Toimenpiteiden avulla saavutetaan yli 0,7 miljoonan euron säästöt henkilöstökuluissa vuonna 2020.

”Olen todella pahoillani nopeasti muuttuneen markkinatilanteen ja ympärillä olevan talouskriisin vaikutuksesta henkilökuntaamme ja erityisen pahoillani olen niiden henkilöiden puolesta, joiden työtehtävät päättyvät. Haluan vaikeasta tilanteesta huolimatta kiittää heitä heidän Yhtiölle antamastaan arvokkaasta panoksesta”, sanoo toimitusjohtaja Daniel Pasternack.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 88 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi