Alcadon Group har fullföljt förvärvet av DataConnect

Som tidigare offentliggjorts den 1 november 2016 har parterna undertecknat ett bindande överlåtelseavtal, tillträdesdagen angavs till januari 2017.

Alcadon har idag måndagen den 16 januari fullföljt förvärvet av DataConnect i Norden AB.

Förvärvet ökar Alcadons vinst per aktie med cirka 50 öre (räknat på de senaste 12 månaderna) och koncernens soliditet påverkas marginellt positivt av förvärvet. Emissionen av 1 000 000 aktier kommer att öka totalt antal aktier till 16 352 451.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017 kl 12:05 CET. 

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB’s Certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.sewkr0006.pdf