Heliospectra får ny stororder från John Innes Centre i England

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 18 september 2019) - Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH GROWTH MARKET: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från prestigefyllda John Innes Centre i Storbritannien. Denna beställning av Heliospectras helt kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösningar kompletterar John Innes tidigare beställningar och ingår i ett större projekt för att byta ut traditionell belysning för att helt automatisera sin odlingsmiljö med hjälp av Heliospectra's helioCORE™ kontrollsystem. Ordervärdet är 2,4 miljoner SEK (200 000 £). 

John Innes Center är ett oberoende, internationellt forskningscenter med spetskompetens inom plantforskning, genetik och mikrobiologi. För att möta utmaningen med att utfodra en växande befolkning söker odlare och forskare ständigt efter nya sätt att snabba på genetiska framsteg i växtproduktionen. John Innes Centre är idag erkänt som ett av världens ledande forskningscenter när det kommer till bland annat ”speed breeding”. Detta är en odlingsteknik som gjort det möjligt för forskare att förkorta växtcykeln och därigenom påskynda forskningsstudier för att på så sätt snabba på utvecklingen av nya tåliga växtvariationer. 

- En växande befolkning och föränderlig miljö har ökat oron när det kommer till möjligheten att trygga livsmedelsförsörjningen. För att lösa det behöver vi grödor som är bättre anpassade till dagens klimat. På John Innes Center är vi välkända för vår forskning inom speed breeding och bedriver löpande forskning på en rad olika grödor. För det behöver vi en lösning som möjliggör avancerad kontroll av alla miljöparametrar, såsom ljus, temperatur och luftfuktighet, säger John Lord, Horticulture Manager på John Innes Center. Heliospectras ELIXIA-lampor gör det möjligt för oss att uppgradera vår ljusmiljö till marknadsledande standard med spektrumbaserad kontroll. Detta ger oss förmågan att programmera varje våglängd och skapa ett spektrum helt anpassat till individuella plantors behov.

- John Innes Center är en av Europas ledande oberoende forskningsinstitut med spetskompetens inom speed breeding. Med en estimerad befolkningsökning på ytterligare två miljarder människor fram till år 2050, blir deras kunskap och forskning allt viktigare för att uppnå den ökade livsmedelsproduktion världen behöver. Vi på Heliospectra fortsätter arbetet med att bygga ut John Innes storskaliga helioCORE-installation och vi ser fram emot att stödja dem i deras arbete och banbrytande forskning med hjälp av innovativ LED-belysning, automatisering och kontrollsystem, säger Peter Nyberg Head of Technnology and Development på Heliospectra.

Heliospectras ELIXIA system skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runt om i världen. Den helt justerbara LED-belysningen är kompatibel med Heliospectras helioCORE kontrollsystem, som tillåter odlare att förbättra växternas kvalitet, accelerera skörden och produktionscyklerna och samtidigt ge en jämn och standardiserad avkastning 365 dagar om året.

Ordern kommer att levereras under tredje kvartalet och kommer att synas i räkenskaperna för fjärde kvartalet 2019.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18:e september 2019 kl.14.00 CEST. wkr0006.pdf