Alcadon Group har fullföljt förvärvet av brittiska Networks Centre 

Alcadon Group har fullföljt förvärvet av brittiska Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag i Storbritannien och Nederländerna

Som tidigare offentliggjorts i pressmeddelande den 10 augusti 2022 har parterna ingått ett bindande överlåtelseavtal med planerat tillträde den 17 augusti 2022. Alcadon har idag fullföljt förvärvet av NWC.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till ca 26,6 MGBP fördelat på 20,8 MGBP kontant plus en apportemission av 987.694 aktier i Alcadon motsvarande 72.400.913 SEK. Antal aktier i Alcadon Group ökar till 20.612.823.

Stockholm den 17 augusti 2022

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Benelux. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter och system inom data- och telekommunikation.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.sewkr0006.pdf