Revered investerar i Heliospectras intelligenta LED-belysning för konsekvent hög avkastning och standardiserade produktprofiler

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent LED-belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingssmiljöer, meddelar en ny order från Revered of Aurora, Colorado. Revered som inriktar sig på både medicinska- och rekreationsprodukter har varit ett ledande företag på Colorados cannabismarknad sedan 2014. De har valt att investera i Heliospectras intelligenta LX60 LED-belysningslösning som en del av deras fortsatta expantion och utökade varumärkesportfölj. Ordern värderas till 741 740 kr (88 130 USD).

Revered specialiserar sig på produktion av högkvalitativa cannabisblommor och koncentrat. Deras produktportfölj är baserad på resin, destillat och extraktion och inkluderar varumärken som Quest Concentrates och Quest AeroInhaler. Revered valde Heliospectras LED-belysningslösningar efter en teknisk och finansiell granskning av en rad belysningslösningar, inklusive konventionella HPS- och metallhalogenlampor.

– Heliospectras intelligenta LX60-serie med justerbart spektrum erbjuder Revered en beprövad lösning som ger oss möjligheten att kontrollera avkastningen och leverera standardiserade, högkvalitativa produkter till våra kunder efter varje skördecykel, säger Christopher Hardiman General Manager och medgrundare av Revered. Våra innovativa extraktionsprocesser skapar potenta, farmaceutiska produkter med förutsägbara, uppmätta och exakta doser. Möjligheten att styra intensitet och spektra i realtid, genom plantans hela växtcykel, säkerställer kvalitativa plantor och blommor rika på trichomer.

Allteftersom cannabisindustrins investeringar ökar i Colorado har Revered och andra företag antagit en vertikalt integrerad affärsstruktur med intern odling och bearbetning. Detta för att säkerställa standardiserade produkter och cannabinoid-profiler. Genom att implementera Heliospectras beprövade LED-belysningslösningar och anpassningsbara belysningsstrategier kommer Revered att på ett mer exakt sätt kunna prognostisera avkastningen samt kontrollera nyttjandekostnader och produktionscykler.

– Heliospectra erbjuder en flexibel och lättanvänd fullspektrums LED-belysningslösning med ett marknadsledande kontrollsystem som tillåter odlare att optimera grödornas kvalitet och öka produktionen, säger Ali Ahmadian VD Heliospectra. Christopher Hardiman och hans team på Revered exemplifierar det framåtblickande ledarskap som är nödvändigt i cannabisindustrin idag.

Ordern kommer att synas i räkenskaperna under Q4. 

Kontakter med investerare:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Revered Aurora & Quest Aerosols

Quest Aerosols är ett företag under Quest Concentrates och Revered. Quest AeroInhaler har ett unikt leveranssystem och erbjuder en unik lösning på marknaden idag. Produkten blev nyligen utsedd till "Invention of the Year" 2017 vid Colorados årliga Cannabis Business Awards och utsedd till branschens mest innovativa lösning för att ha lyckats kombinera läkemedelsteknik med cannabis-ekstrakt. För mer information om Quest Aerosols och Quest AeroInhaler besök http://questaerosols.com/.

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21a december 2017 kl. 14.00 CEST.

 wkr0006.pdf