EAB Group Oyj on julkaissut vuosikertomuksen 2019, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin sekä päivitetyn strategian

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 13.3.2020 klo 9.00

 

EAB Group Oyj on julkaissut vuosikertomuksen 2019, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin sekä päivitetyn strategian

 

EAB Group Oyj (Yhtiö) on julkaissut vuoden 2019 vuosikertomuksen 13.3.2020 suomeksi EAB-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/talousraportit-ja-esitykset. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

 

Yhtiö on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019. Selvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2020 (Corporate Governance Code 2020) mukaisesti. Selvitys on saatavilla suomeksi konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta.

 

Yhtiö on myös julkaissut palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin 2019. Yhtiö on noudattanut vuoden 2019 aikana palkitsemisessa hallinnointikoodia 2015. Palkitsemisraportti on laadittu vuoden 2020 hallinnointikoodin mukaisesti. Palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti ovat saatavilla suomeksi osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen.

 

Uusi missio, visio ja liiketoiminnalliset tavoitteet

 

EAB-konserni panostaa tulevaisuudessa entistä enemmän vastuullisuuteen ja on päivittänyt strategiaansa mission, vision ja liiketoiminnalliset tavoitteet.

 

Missio:

Sijoitamme tulevaisuuteen sijoittamalla vastuullisesti. Sijoittamalla hankkeisiin ja yrityksiin, joissa yhdistyy hyvän tekeminen ja hyvä tuotto, mahdollistamme paremman tulevaisuuden yhteiskunnalle, yrityksille, yhteisöille, yksilöille ja ympäristölle.

 

Visio:

Nousemalla vastuullisen sijoittamisen edelläkävijäksi, meistä tulee Pohjoismaiden arvostetuin varainhoidon asiantuntija. Teoillamme nousemme vastuullisen sijoittamisen suunnannäyttäjäksi. Arvostuksemme kasvaa, kun edelläkävijän asemassa luomme uusia sijoittamisen standardeja ja luomme tuottoa vastuullisesti.

 

Liiketoiminnalliset tavoitteet:

 

Taloudellisiin tavoitteisiin ei tehty muutoksia. Ne on julkistettu 24.8.2018 ja päivitetty osittain tilinpäätöstiedotteessa 14.2.2020.

 

Taloudelliset tavoitteet 3–5 vuodelle:

 

Strategiaa esitellään tarkemmin EAB Group Oyj:n vuosikertomuksessa 2019.

 

 

EAB GROUP OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja:

 

EAB Group Oyj

 

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

 

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@weareinc.fi

 

 

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 88 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

 

LIITTEET:
EAB Group Oyj:n vuosikertomus 2019
EAB Group Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
EAB Group Oyj:n palkitsemispolitiikka
EAB Group Oyj:n palkitsemisraportti 2019EAB-Group-Oyj-Vuosikertomus-2019.pdf

EAB-Group-Oyj-Selvitys-hallinnointi-ja-ohjausjarjestelmasta-2019-FI.pdf

EAB-Group-Oyj-Palkitsemispolitiikka-FI.pdf

EAB-Group-Oyj-Palkitsemisraportti-2019-FI.pdf