Sokaogon Medicinal Corporation väljer Heliospectras LED-belysningslösningar för industriell hampodling

Chippewa Tribal Organiszation satsar på marknadsledande LED-teknik för ökad avkastning och förbättrad kvalitet

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en ny order från Sokaogon Medicinal Corporation (SMC) i Mole Lake, Wisconsin. Sokaogon Medicinal Corporation inriktar sig på industriell hampodling för medicinskt bruk. Ordern värderas till 1 948 186kr (232 704 USD).

Sokaogon Medicinal Corporation är ett etablerat företag i Sokaogon Chippewa Community, med planer på att processa och tillverka CBD-olja för behandling av epilepsi och andra anfallsframkallande sjukdomar. Anläggningen kommer att installera Heliospectras E60-serie LED-lampa med optimerat spektrum för att säkerställa en hög kvalitet och avkastning.

– Heliospectra erbjuder oss en robust och hållbar belysningslösning som klarar av de hårda krav en kommersiell odling medför, säger Jimmy Landru, ordförande och VD vid Sokaogon Medicinal Corporation. En hög ljuskvalitet och en enhetlig fördelning av ljuset som når ner genom plantans grenverk är avgörande för plantans tillväxt. Heliospectra uppnår det och tillåter oss att standardiserande medicinska profiler och förse patienter med ett förutsägbart och repeterbart resultat.

Sokaogons odlingsanläggning består av både vegetativa- och blommande rum. Heliospectras LED-belysningslösningar är designade för att driva på fotosyntesen och kommer att appliceras under växtens hela produktionscykel för att säkerställa en högkvalitativ slutprodukt.

– Odling av hampa kräver en pålitlig belysningslösning för att standardisera kvaliteten på växt- och slutprodukt. Våra LED-belysningslösningar har bevisat att de inte bara uppfyller, utan även överstiger, de krav som kommersiella odlare ställer på hållbarhet och avkastning, säger Ali Ahmadian VD Heliospectra. Vi välkomnar möjligheten att samarbeta med Sokaogon Medicinal Corporation och utvecklingen av deras holistiska odlingsmetod och resurseffektiva affärsmodell.

För ytterligare information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | Ali.Ahmadian@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, Swedish Industrial Fund och Midroc New Technology. För mer information, se https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi påtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 november 2017 kl. 14.30 CEST.wkr0006.pdf