Danska Cannabis Pharm automatiserar odlingsmiljön med Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar och HelioCORE™ kontrollsystem

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 11 september 2018 -

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en ny order från danska Cannabis Pharm. Bolaget bygger en ny högteknologisk produktionsanläggning i Randers, Danmark och har valt ELIXIA, Heliospectras intelligenta LED-belysningslösning och marknadsledande helioCORE kontrollsystem för att automatisera sin växtbelysning och producera medicinska produkter av högsta kvalitet. Ordervärdet är 1,4 Mkr (USD 154 000).

Cannabis Pharm bygger en ny vertikal odlingsanläggning i Randers, Danmark. Odlingsteamet har gått samman med Heliospectra och deras kanadensiska partner Montel, för ett komplett system som kombinerar centraliserade LED-ljusstrategier med toppmoderna hyllsystem för hög-kvalitativa plantor och maximerad produktion.

– Att producera plantor av högsta kvalitet och kontrollera olika läkemedelsprofiler är av största vikt för att leverera säkra farmaceutiska produkter till patienter. Full kontroll, automatisering och möjligheten att standardisera skörderesultat är nyckeln till att säkerställa detta. Vidare gör en flexibel belysningslösning det möjligt för oss att kontinuerligt optimera vår odling och genomföra forskning inom ämnet. På så sätt kan vi stärka vår produktportfölj och öka förståelsen för denna mångsidiga gröda, säger Morten Nørth Mortensen VD och ägare Cannabis Pharm.

– Danmark är på väg att bli en av Europas största medicinska cannabisproducenter. Allteftersom den europeiska marknaden utökas, växer den medicinska cannabisindustrin i Europa och skapar ett ökat krav på standardiserade produkter av hög kvalitet. Under dess livscykel går cannabisplantan genom ett flertal olika växtstadier, alla med olika krav på miljöfaktorer så som ljusintensitet eller spektrum. Vår intelligenta ELIXIA LED-belysningslösning och helioCORE-kontrollsystem ger odlare möjligheten att automatiskt justera ljuset med hänsyn till växtens behov och miljömässiga förutsättningar och därmed optimera plantans tillväxt, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra.

– Vi ser idag ett ökat behov av expertis och kompetens inom området på grund av den snabba lagstiftningen runt om i världen. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Cannabis Pharm för att öka medvetenheten och kunskapen inom cannabisindustrin.

Heliospectras ELIXIA LED-belysningslösning skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runt om i världen. Den helt justerbara fixturen kombineras med Heliospectra's helioCORE™ kontrollsystem, för att säkerställa att plantor som odlas inomhus får perfekt ljus 365 dagar om året. HelioCORE erbjuder avancerade kontroller och möjlighet att styra ljusintensiteten så att odlare kan applicera skräddarsydda ljusstrategier med realtidsövervakning. Det integrerade systemet förbättrar plantans kvalitet, accelererar skörden och produktionscyklerna, samtidigt som det ger planerad och standardiserad avkastning.

Leverans kommer att ske under första kvartalet 2019 och synas i räkenskaperna under fjärde kvartalet 2018 samt första kvartalet 2019.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11:e september 2018 kl.14.40 CET.wkr0006.pdf