Ljusgårda AB investerar i Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar

Ljusgårda AB satsar på hållbar och närodlad produktion med vertikal odling och innovativ LED-belysning

GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 8 augusti 2018
 Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager idag en ny order till Ljusgårda AB. Företaget beläget i Tibro fokuserar på hållbart, miljömedvetet vertikalt jordbruk med målet att producera högkvalitativa och smakrika grönsaker året runt. Ordern är på Heliospectras intelligenta ELIXIA LED-belysningslösning och värderas till ca 1,3 miljoner kronor (143,55
2 dollar).

Ljusgårda ABs nya lokaler står redo att ge kunderna högkvalitativa och välsmakande grödor. Företaget har återställt en gammal fabrik i Tibro för att skapa en toppmodern vertikal odlingsanläggning på 7000 m2 med en kapacitet att producera över 1000 ton grönsaker per år - helt fria från bekämpningsmedel. Grödorna kommer att odlas i hydroponiska vertikala odlingstorn kombinerat med toppmodern energieffektiv LED-belysning.

– Vårt mål är att producera goda grönsaker som du kan äta med gott samvete. Inga bekämpningsmedel, låg vattenåtgång och 100% förnybar el. Eftersom produkterna är närproducerade så slipper vi även långa transporter och utsläpp, säger Andreas Wilhelmsson, VD Ljusgårda AB.

– Vidare ger en kontrollerad inomhusodling oss möjligheten att kontrollera varje aspekt av vår odlingsmiljö. Detta innefattar näring, vatten, temperatur, ljus med mera. En flexibel belysningslösning som Heliospectras ELIXIA låter oss dessutom justera spektrumet för att passa specifika grönsaker. Det gör att vi kan skapa en optimal miljö för flertalet grödor, snabba på skördar och få en jämn flexibel produktion året runt, fortsätter han.

– Med tanke på oförutsägbara väderförhållanden och säsongsförändringar ser företag i Skandinavien och Europa ett behov av att bli mer självförsörjande. Kontrollerade odlingsmiljöer och Heliospectras dynamiska belysningslösningar ger odlarna de verktyg som behövs för att upprätthålla kontrollen över produktionen och möjligheten att uppfylla produktionsmål året runt, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra AB. Ljusgårdas hängivenhet till en hållbar, innovativ och lönsam utveckling är något vi delar och jag ser fram emot ett givande samarbete.  

Heliospectras ELIXIA skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runtom i världen. Den fullt justerbara LED-belysningslösningen och kompatibel med Heliospectras HelioCORE kontrollsystem och möjliggör för odlare att förbättra kvaliteten på växterna, accelerera skörden och produktionscyklerna, samtidigt som de ger en konsekvent och standardiserad avkastning.

Leverans kommer att ske och vara synlig i räkenskaperna under tredje samt fjärde kvartalet 2018. 

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, och Midroc New Technology. För mer information, se www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 augusti 2018 kl. 11.00 CEST.wkr0006.pdf