John Innes Center lägger ny order på Heliospectras intelligenta belysningslösningar

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 19 november 2018) - Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en ny order från det prestigefyllda John Innes Center i Storbritannien. Den nya ordern är på Heliospectras ELIXIA och EOS-lampor och kompletterar de tidigare ordrar som gjorts av kunden. Lamporna kommer att ingå i ett växthusområde där ljusmiljön helt styrs av Heliospectras kontrollsystem helioCORE™. Ordervärdet är 1,3 miljoner kronor (113 600 GBP).

För att möta utmaningen att utfodra en växande befolkning söker odlare och forskare ständigt efter nya sätt att snabba på genetiska framsteg i växtproduktionen. ”Speed breeding” är en odlingsteknik som gjort det möjligt för forskare att förkorta växtcykeln och påskynda forskningsstudier för att på så sätt snabba på utvecklingen av nya växtvariationer. John Innes Centre är idag ett av världens ledande forskningscenter när det kommer till speed breeding. Deras forskningsprojekt har varit en enorm framgång och med hjälp av Heliospectras LED-belysningslösningar har forskningsteamet uppnått veteproduktion från frö till frö på bara 8 till 9 veckor.

– Heliospectra har gett oss en långsiktig belysningslösning som ger oss full kontroll över ljusmiljön i våra växthus och som dessutom hjälpt oss att producera fantastiska forskningsresultat. LED-belysning är ett hållbart alternativ som har gjort att vi har kunnat sänka energiförbrukningen och på så sätt spara pengar, minska våra utsläpp och minimera vår totala miljöpåverkan, säger Brande Wulff, Projektledare för Växtgenetik vid John Innes Center.

– Som ett av Europas ledande forskningsinstitut tänjer John Innes Center på gränserna för vad som är möjligt inom växtforskning. För att uppnå det är kontroll, ett intensivt ljus och en pålitlig belysningslösning av största vikt, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra AB. Vi är stolta över att vara en del av deras ”speed breeding”-projekt samt pågående forskning och ser fram emot att se vad de ska presentera härnäst.

Heliospectras ELIXIA skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runt om i världen. Den helt justerbara LED-belysningen är kompatibel med Heliospectras helioCORE kontrollsystem, som tillåter odlare att förbättra växternas kvalitet, accelerera skörden och produktionscyklerna och samtidigt ge en jämn och standardiserad avkastning 365 dagar om året.

Ordern kommer att levereras och synas i räkenskaperna under första kvartalet 2019.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19:e november 2018 kl.14.00 CET.wkr0006.pdf