Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2017

Framgångsrikt avslut på Enviros Basic Design i samarbete med ÅF

Andra kvartalet 2017

Perioden januari – juni 2017

Väsentliga händelser efter periodens slut

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Sörensson, vd, tel:  46 (0)735-10 53 43,  thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: 46 (0)705-25 16 15,  stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg 
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08.45 CET. 

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.sewkr0006.pdf